Filosofi

Her kommer ideer om filosofi. Ideer som er vevd sammen med samfunnsutvikling og økonomi.
Første artikkel er om hvordan den religiøse ideverden har utviklet seg. En kort, kort versjon.

Andre artikkel er om utviklingen fra religion til filosofi.

Tredje artikkel handler om hvordan en filosofi om samfunnsmessig endring bør være.

Filosofisk utvikling:

1 av 3. Utviklingen av den religiøse ideverden.

2 av 3. Fra religion til filosofi

3 av 3. Forandringens filosofi

Mer utførlig beskrivelse finner du i Bind 1,