Kategoriarkiv: Boken Forandring

Om innholdet i boken

Innledning

Ideer om utviklingen av menneskesamfunnet

31. desember 2017

Slik jeg ser det, kan ideer om menneskenes samfunn og utviklingen av det, med fordel deles i tre grunnleggende ideområder. Disse er:
Hvilke grunnleggende ideer man har for disse tre områdene er helt avgjørende for hvilke ideer man danner seg for utviklingen av menneskenes samfunn.
Innenfor filosofi og samfunnsutvikling baserer jeg meg på nye grunnleggende ideer som jeg har dannet meg etter mange års grubling. På økonomiområdet betrakter jeg de økonomske teoriene som er utviklet fra og med den nyklassiske skolen, som gjerne fester sine teorier til Jevons, Menger og Walras, som lite fruktbare. Jeg vender i stedet tilbake til den klassiske skolen med Adam Smith, David Ricardo og Karl Marx, på hvis grunnleggende tanker jeg bygger mine økonomiske ideer.
En sammenhengende framstilling av disse ideene finnes i min bok «Forandring». På dette nettstedet vil jeg presentere denne ideverdenen i form av korte avsluttede artikler om de forskjellige ideene.
For å få en riktig forståelse er det lurt å begynne med de grunnleggende ideene på hvert område. Jeg har vært nødt til å introdusere en del nye begreper, som det er greit å forstå betydningen av så tidlig som mulig. Du finner artikler etter hvert som jeg rekker å skrive dem, under den øverste menyen på venstre side, som nettopp består av de tre områdene. Du kan også komme dit ved å klikke på lenken over, for hvert område.